Největší databáze porcelánového designu na světě

Chráníme dědictví sahající do hluboké historie.

Projekt Bohemia Porcelain Story představuje unikátní historický vhled do léta uznávaného původního českého porcelánového designu, včetně velmi obsáhlého dekorativního konceptu.

Tento web je opatřen pokročilou trackovací technologií proti pořizování neautorizovaných pirátských kopií. Jakékoliv pokusy o nelegální pořizování záznamu nebo distribuci tohoto díla mohou vést k vážným právním následkům. Respektujte práce těch, kteří tento web vytvořili a užijte si jeho sledování v souladu s právními předpisy.

Projekt a jeho další rozvoj podporují: CEWE FOG Porzellanikon
 
 

Haas & Czjzek

Kořeny porcelánu Haas & Czjzek najdeme v roce 1792, kdy byla založena první česká porcelánová manufaktura. O její založení se zasloužil Johann Georg Paulus. V roce 1812 získala továrna privilegium na výrobu bílého střepu a cca po 55 letech (1867) se firmy ujímají Georg Haas a Johann Czjzek.

Více o Haas & Czjzek

Haas&Czjzek

Haas & Czjzek Selection

Značka staví na historických základech a opírá se o jedinečný design uchovaný po staletí.

Hledáme propojení s konkrétními produkty.
Vytváříme budoucnost krásy zachováním přednosti designu HC a jejím začleněním do dnešního světa.

Portfolio porcelánových designů
Haas & Czjzek

Baron George Haas

Baron George Haas

Georg Haas (1841-1914) se narodil jako syn statkáře a průmyslníka Augusta Eusebia Haase (1804-1871). Vystudoval chemii na vídeňské polytechnice, po skončení studia převzal otcovu porcelánku v Horním Slavkově a společně se svým bratrancem Johannem Baptistem Čžjžkem (Čížkem) von Smidaich (1841-1925) vlastnil proslulou firmu Haas & Czjzek, založenou v roce 1792. Jejich podnik se stal jednou z největších porcelánek v Rakousko-uherské monarchii a vůbec první porcelánkou v Českých zemích.

Více o Jiří Haas

A. E. Haas Erb
Kniha Jiří Haas

Knihu můžete zakoupit na našem webu

Koupit

Kniha

Čtenář se nad stránkami této uváděné knihy může kochat vyobrazenou křehkostí porcelánového střepu a jemnou elegancí dekoru z dílny jedné z nejslavnějších značek, Haas & Czjzek. Jedná se o značku, která je neoddělitelně spjata s nejstarší úspěšnou výrobou porcelánu na území českých zemí a která si aktivní výrobu zachovala od konce osmnáctého století až do toho jednadvacátého. Aby značka nezanikla ani v tomto století a mohla reprezentovat význam talentu a šikovnosti českých hlav a rukou, o to se berou protagonisté projektu Bohemia Porcelain Story.

Účelem této knihy není přinést čtenáři komplexní informaci o problematice výroby a zdobení porcelánu. Ani se nejedná o dramaticko-historické pojednání o vývoji porcelánové výroby ve světě a českých zemích, které by bylo třeba systematicky číst od první strany do té poslední. Nýbrž, stačí se pohodlně usadit, v knize zalistovat a nechat na sebe působit jemné kouzlo vzorů a vnímat ono drama a slávu věků, už hezkou řádku let minulých.

Kniha Vás přenese hluboko do minulosti, do doby kdy byl porcelán v českých zemích teprve na svém počátku.

Kniha bude ke koupi na stránkách našeho e-shopu už velmi brzy. Všichni milovníci porcelánu se mají v novém roce 2024 na co těšit.

Váza

Haas&Czjzek

Značka Haas & Czjzek

Lze ji hned od počátku rozpoznat díky velkému „S“. Svůj příběh začala psát v roce 1792, v době, kdy české království představovalo industriálně nejrozvinutější část rakouského císařství. Český porcelánový příběh, neoddělitelně spojený s Horním Slavkovem, nalézá konkurenci svojí dlouhověkostí v dějinách rozvoje průmyslu v českých zemích jen velmi obtížně. Jde totiž v daném oboru o velmi významné prvenství. Výrobu pod značkou Haas & Czjzek lze směle označit za kolébku českého porcelánu. Je třeba vzdát poctu všem, kteří od prvopočátku existence porcelánky až do dnů dnešních společným dílem proslavili tuto značku ve všech koutech kulturního světa. A je důležité, aby punc této značky nepřevál prach zapomnění. Pro všechny, kdo se v projektu Bohemia Porcelain Story angažují, je tedy velkou ctí podílet se na uchování věhlasu značky Haas & Czjzek. Jelikož tato značka symbolizuje onu zmíněnou kolébku výroby porcelánu v Čechách, je velmi záhodno tento odkaz zachovat, šířit a takto dále rozvíjet.

hotel hotel hotel hotel hotel

hand made

Tvorba pro hotelovou klientelu

Samozřejmostí tvorby jsou i designy pro klienty z oboru hoteliérství a restauratérství. Jsou jimi např. hotel Julis Café Schindler, Park Hotel Villach, Tigris Pallace Hotel.

Tvorba porcelánových výrobků pro světové značky

Designové návrhy obsahují i tvorbu pro světově známé klienty jako jsou např. Baťa, Škoda, Martini, Esso, káva Meinl, Plzeňský prazdroj, Becher.

Haas & Czjzek
company company company company company company company
Historický šálek poštovní známka

Historický přehled

1792 Vznik rodinného podniku, který pod pozdější značkou Haas & Czjzek vyráběl nejvíce porcelánu v celé habsburské monarchii.
1793 Snaha získat císařské privilegium na výrobu porcelánu, ale žádosti tehdy nebylo vyhověno.
1800 Podnik byl prodán Luise Greinerové.
1803 Do podniku vstupuje Jan Jiří Lippert, lékař ze Slavkova, zeť Luisi Greinerové.
1808 Jan Jiří Lippert kupuje i zbylý podíl Luisi Greinerové. Poté, co spojil své úsilí s důlním mistrem Václavem Haasem, podnik začíná pod firmou „Lippert a Haas“ prosperovat.
1812 Návštěva císaře Františka Josefa I. - Uděleno Privilegium k výrobě porcelánu.
1817 Počíná se šťastnější období pro hornoslavkovskou továrnu.
1819 Hornoslavkovská továrna začíná značit své výrobky trojmístným letopočtem.
1837 Do technologických procesů je zaveden měditisk.
1844 Účast firmy na výstavě v Berlíně.
1845 Kolekce ve stylu druhého rokoka získala na Všeobecné výstavě průmyslových výrobků ve Vídni zlatou medaili.
1851 Vyroben Imperiál servis, speciálně určený pro císařský dvůr ve Vídni.
1854 Účast firmy na výstavě v Mnichově.
1855 Účast firmy na výstavě v Paříži.
1867 Nástupci Augusta Haase se stali jeho syn Georg a synovec Johann Czjzek a poprvé se tak objevuje značka Haas & Czjzek. O čtyři roky později přikupují Portheimovu porcelánku v Chodově.
1885 Haas pořizuje pro svoji ženu Olgu zámek Mostov a zde vzniká nové rodinné sídlo.

1899 Oběma spolumajitelům uděluje císař František Josef I. šlechtické tituly za zásluhy o rozvoj výroby porcelánu - Georg Baron Haas von Hasenfels a Johann Czjzek Edler von Smidaich.
1912 Baron Haas von Hasenfels kupuje hrad Bítov na jižní Moravě pro svého syna Georga.
1926 Zřízeno umělecké oddělení pro figurální porcelán pod vedením akademického sochaře Emila Stefana.
1937 Velká cena za kolekci ve stylu "art deco" představenou na Světové výstavě umění a techniky v Paříži.
1938 Zavedeny do výroby soubory č. 2370 pod názvem Trianon, později Maria Theresia, dodnes jako Simona a č. 2380 Schonbrunn.
1945 Znárodnění na základě Benešových dekretů.
1958 Firma se stává součástí podniku Karlovarský porcelán n.p.
1988 Probíhá transformace na Karlovarský porcelán s.p. 1992 Přímý prodej usnesením vlády ČR soukromému investorovi.
1992 U příležitosti 200. výročí založení byla porcelánka prohlášena kulturní technickou památkou a poté úspěšně privatizována. Návrat k tradičnímu jménu Haas & Czjzek. Modelována replika empírového koflíku pod jménem Johann. Restaurován náhrobek George Lipperta na slavkovském hřbitově.
1997 K příležitosti 205 let od založení vydány zlatá a stříbrná pamětní medaile. Ve výrobním programu kávová souprava Diamant navazující na ojedinělý fenomén Českého kubismu.
2011 Ukončení výroby, uzavření továrny.
2018 Značka Haas & Czjzek opět přechází do soukromých rukou české rodiny.
2020 Započata výroba drobných porcelánových křížků aj. výrobků v malosériích a limitovaných edicích.

Porcelánový křížek St. Michael

Porcelánový křížek dekorovaný zlatem. Jediný svého druhu, unikát. Pro všechny milovníky jemné krásy, tradičních a trvalých hodnot. Dárek, kterým můžete udělat radost nejen sobě, ale i svým blízkým a důležitým lidem okolo vás.

Koupit
Porcelánový křížek St. Michael

Jemné porcelánové dílo

Porcelánový křížek do dlaně od Haas & Czjzek zal. 1792 (na výrobcích s označením S a S 1792) je definován svým urozeným původem, minimalistickým pojetím a materiálem z něhož je vyroben.

Vzhledem k mimořádně dlouhé tradici této slavné a oblíbené porcelánové značky jsme se vrátili k původnímu označení S, abychom tak ještě lépe vyjádřili úctu a obdiv těm, kteří první českou porcelánku založili, tam vyráběli a pracovali v letech před námi. A také jako faktický doklad úcty k tradicím národu a hodnotám trvalým.

Pro vaše trvale šťastné dny.

Cokoliv dobrého a krásného učinils, ve prospěch druhých, to navždy zůstává.

Haas&Czjzek
vaza vaza vaza